Wkłucia do pomp insulinowych

Strona główna » Oferta » Wkłucia do pomp insulinowych
W naszej ofercie możesz odebrać od ręki wkłucia do pomp insulinowych firm Accu-Chek oraz Medtronic.

Zasady wydawania wkłuć do pomp insulinowych według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 grudnia 2013 roku:

Refundacja 100% do kwoty 300 zł przyznawana jest:

  • dzieciom do 18 roku życia,
  • młodzieży do 26 roku życia,
  • oraz kobietom ciężarnym.

Dla pacjentów powyżej 26 roku życia przysługuje refundacja w wysokości 70% sumy, czyli dopłata pacjenta wynosi 90 zł na miesiąc.

Aby otrzymać refundowane wkłucia należy posiadać ważną „Kartę potwierdzenia uprawnienia do zaopatrzenia w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie” oraz zlecenie na wyroby medyczne.Karta wydawana jest raz na 12 miesięcy i wydawana jest przez Oddział NFZ, w rejonie w którym zarejestrowany jest pacjent.

Zlecenie może wystawić uprawniony lekarz. Dla osób do 26 roku życia lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii, pediatrii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej, endokrynologii. Dla osób powyżej 26 roku życia Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii, chorób wewnętrznych oraz endokrynologii. Dla kobiet ciężarnych lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii, położnictwa i ginekologii oraz endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości.

Ważność zlecenia upływa w ostatnim dniu miesiąca, na które zostało wypisane zlecenie, czyli zlecenie na trzy miesiące: styczeń, luty i marzec jest ważne do końca marca, ale osprzęt za dany miesiąc należy odebrać najpóźniej do końca danego miesiąca. Jednorazowo można pobrać osprzęt maksymalnie za trzy miesiące.

Należy zwrócić uwagę, czy zlecenie jest prawidłowo wypisane:

  • pieczątka przychodni lub Zakładu Opieki Zdrowotnej,
  • kod środka pomocniczego (P.091.00 – dla pacjentów powyżej 26 roku życia, P.091.01 – dla pacjentów do ukończenia 26 roku życia, P.091.02 – dla kobiet ciężarnych),
  • data wystawienia, pieczątka i podpis lekarza lub pielęgniarki (przy kontynuacji).

Jakiekolwiek poprawki na zleceniu powinny być podpisane i opieczętowane przez lekarza lub pielęgniarkę.

Wzór wniosku http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-uzyskac-refundowany-wyrob-medyczny/

Facebook